Paperclip logo onder elkaar4

NIEUWSBRIEF APRIL

Beste reader,

Het Coronavirus heeft ons allen overvallen en dan komt de vraag wat nu.
Als bestuur willen wij een update geven wat het voor De Paperclip betekent en wat de verwachtingen zijn.

Woensdag 11 maart kwam het uiteraard al aan de orde in onze bestuursvergadering. Ook wij dachten het zal niet zo’n vaart lopen om ons ontmoetingscentrum dicht te doen. Zaterdag 14 maart werden wij als bestuur al gedwongen een spoedvergadering te beleggen met als resultaat SLUITEN. Dit werd in de dagen daarna ook door onze overheid ons allen opgelegd.

Gisteren, 31 maart, is door de overheid besloten dat de sluitingstermijn in ieder geval tot en met 28 april verlengd wordt.

Het is natuurlijk niet zo dat wij als bestuur maar stil thuis zitten. De Paperclip vraagt om actie op allerlei fronten. Na onze verbouwing van De Paperclip nieuwe stijl zijn wij nog lang niet klaar met onze doelstelling om er een heel mooi ontmoetingscentrum van te maken. Dat is nog steeds een enorme uitdaging. Een heel belangrijk instrument hiervoor is ons meerjaren-onderhoudsplan. Dat vraagt aandacht voor nu en voor de toekomst. Hiervoor moeten wij investeren en reserveren.

Cursussen
Alle cursussen worden in de maand september afgerond, soms nog begin oktober, dit laatste geldt voor Tekenen/schilderen, Yoga en Bridge.
Aansluitend kunt u zich aanmelden voor een nieuwe periode in het najaar 2020, maximaal 10 lessen. Hoe wij dit praktisch gaan invullen, laten wij u te zijner tijd weten.
Alle cursisten zijn via de mail geïnformeerd.

Activiteiten
Het is onduidelijk wanneer we weer kunnen starten met onze activiteiten zoals biljarten, klaverjassen, jokeren, bridge en koersbal. Zodra daar duidelijk over is, zullen we hierover nader informeren.

Let op mededelingen via de website en deze nieuwsbrief.


Ik buurt mee is een mooi initiatief van de gemeente Rheden. Hier willen wij ook een bijdrage aan leveren. In een aantal overleggen met de initiatiefnemers in de wijk zijn plannen met hun uitgewerkt. Helaas moeten wij al de eerste activiteit die gepland stond voor 11 april annuleren. Hopelijk kunnen wij andere activiteiten, inmiddels is doorgeschoven naar september, wel invullen.

En zo blijven wij ondanks de Coronavirus druk bezig met het reilen en zeilen van en op De Paperclip. Ons beleid is om ons ontmoetingscentrum nog beter toegankelijk te maken voor onze wijk waar wij gevestigd zijn.
Wil je hieraan als vrijwilliger een bijdrage leveren dan horen we dat graag.

Voor nu: blijf gezond en zorg goed voor elkaar!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur.
Schermafbeelding 2020-04-01 om 19.49.17

Deel en/of LIKE ons op Facebook

facebook website email 
SPONSOREN VAN DE PAPERCLIP VELP
Schermafbeelding 2020-04-17 om 14.14.37
Maassen
polman
ictvisienieuw
Appeldoorn
onsraadhuisvelp
ARISPPC