Paperclip logo onder elkaar4
Velpologie oud

EXTRA CURSUS VELPOLOGIE

Beste reader,

Op 2 september jl. was de cursus “zeer snel volgeboekt”. Uit de drukte op de website van De Paperclip kunnen we opmaken dat een grote groep achter het net heeft gevist. We hebben daar geen namen en/of gegevens van. De cursusleiders zijn bereid gevonden om de lessen 2 keer te geven op donderdag middagen.
1 oktober. “Tussen IJssel en Posbank” over de vorming van het landschap waarin Velp zal ontstaan. Over ijstijden, loop van de rivieren/beken, biosfeer en eerste bewoners.

Spreker: Walter de Wit. Kenner van de streek. Meer dan 25 jaar beheerder van Natuurmonumenten in Nationaal Park Veluwezoom.
22 oktober. “7 buurtschappen”: over de vroege geschiedenis van Velp, de eerste vestigingen.
Spreker: Frank Keverling Buisman; archivist, rijke ervaring als rijksarchivaris In Drenthe en Gelderland, directeur van het Gelders Archief. Ooit leerling van het Rhedens Lyceum (gym A)”.
29 oktober. “Velp villadorp in Gelders Arcadië. Aan het begin van de 20ste eeuw ontwikkelde Velp zich tot gewilde vestigingsplaats voor welgestelden. De aanwezigheid van landgoederen, buitens, een nieuwe villawijk en een prachtige natuur droegen daaraan bij.

Spreker: Willem Huetink, studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteit en was dertig jaar geschiedenisdocent aan ‘Het Rhedens’ in Rozendaal. Al geruime tijd redactielid van de Arnhemse Monumentenreeks van de Stichting Monuscript.
12 november. “Verzuiling en ontzuiling in Velp” over de eerste decennia na de tweede wereldoorlog.

Spreker: Ben Zonderland, groeide in die jaren op in het katholieke deel van Velp, studeerde sociale geografie aan de Radboud Universiteit en was jarenlang geliefd aardrijkskunde docent op het Liemers College te Zevenaar.
26 november. “Velp vanaf de 70’er jaren”; Over de meer recente geschiedenis.

Spreker: Hans Witt. Ook een geografische achtergrond en tot voor kort directeur van vmbo ’t Venster en de ISK (Internationale schakelklassen) in Arnhem. Vanaf de jaren 80 lange tijd raadslid in de gemeente Rheden.
Aanmelding is mogelijk via de website van de Paperclip: Extra cursus Velpologie


Let op: de inschrijving zal anders verlopen dan voor de avondcursus het geval was. Als er meer belangstellenden dan plaatsen zijn zal er geloot worden.
De aanmelding staat open tot zaterdag 19 september.
Zo spoedig mogelijk daarna ontvangen aanmelders bericht en wordt verzocht te betalen.
download vrijwilliger

Vrijwilligers gevraagd


Een handje helpen in onze tuin ?
Afgelopen maanden hebben een viertal dames de tuin rondom de Paperclip op orde gehouden. Onkruid verwijderen was het voornaamste werk, maar ook de heggen snoeien, fietsenstalling vrij maken etc. Het is echter werk wat nooit af is en steeds weer terug komt. Vrijdag 11 september wordt er met de gemeente gepraat over de erfafscheiding en wat evt. door de gemeente gedaan kan worden en wat onder de taak van De Paperclip valt. Ook moet er een plan gemaakt worden om de kale plekken in te planten. Verder moet de brandgang onkruid vrij gemaakt worden en ook de parkeerplaats moet van onkruid worden ontdaan.
Heb je na het lezen van dit stukje ook zin om af en toe een handje te helpen, of 1 of 2 x per jaar bij een grotere klus de handen uit de mouwen te steken, meld je dan aan. We kunnen dan in overleg een dagdeel plannen dat we met een aantal mensen de tuin op orde houden.
Want vele handen maken licht werk.
Aanmelden bij Cees Ursem huisvesting@paperclipvelp.nl

Bardienst
Nu de cursussen weer op gang komen, is er behoefte aan vrijwilligers die onze bar draaiend houden.
Vooral in de middagen kunnen we hulp gebruiken. Ervaring is niet nodig. Je wordt door ons ingewerkt. We werken conform ons corona-protocol.

Meer informatie en aanmelden bij Aat Buitenhuis voorzitter@paperclipvelp.nl of bel 0617012892.

Deel en/of LIKE ons op Facebook

facebook website email 
SPONSOREN VAN DE PAPERCLIP VELP
Maassen
polman
ictvisienieuw
Appeldoorn
onsraadhuisvelp
ARISPPC