Paperclip logo onder elkaar4
Licht-in-de-Tunnel

NIEUWSBRIEF DE PAPERCLIP
MEI 2021

Beste reader,

Na anderhalf jaar Corona lijkt het nu echt te gaan gebeuren. We zijn uit de spreekwoordelijke tunnel en de versoepelingen komen er nu echt aan. Het wordt niet alleen maar hopen maar waarschijnlijk werkelijkheid zoals we dat uit de media mogen vernemen.

We zitten nu in fase 3 en fase 4 staat in de steigers en is gepland op 9 juni a.s.
Maar als de daling van het aantal besmettingen blijft afnemen, zoals nu wordt geregistreerd, bestaat de mogelijkheid deze nog een week te vervroegen. We wachten af!!!

De Paperclip hoopt zijn deuren op woensdag 9 juni te openen voor het biljarten, de bibliotheek en de huiskamer.

Voor de biljarters zouden wij op maandag 24 mei al open mogen maar gezien alle beperkingen, maximaal 2 biljarters per tafel, geen toeschouwers en ook geen bar, hebben wij gemeend dit nog twee weken uit te stellen.

Een extra voordeel is dat we in de zomermaanden ook geopend zijn. Openingstijden van maandag t/m vrijdag van 9 tot 22 uur.
Ook zijn wij, als proef, geopend op de zaterdagmiddag van 12 tot 17 uur. Dit geldt voor recreatief biljarten en oefenen onder begeleiding.
Worden er meer activiteiten toegestaan dan wordt u daar over geïnformeerd.

Ons nieuwe cursusjaar start op 1 september. We informeren u in de zomermaanden over ons aanbod.

Nu voor de meesten onder u de vakanties voor de deur staan, wens ik een ieder een mooie en Corona vrije zomer hopelijk zonder beperkingen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Aat Buitenhuis


facebook website email 

Sponsoren van De Paperclip

Appeldoorn
Aris-Velperbroek
onsraadhuisvelp
Maassen
ictvisienieuw
polman