Paperclip logo onder elkaar4
Licht-in-de-Tunnel

NIEUWSBRIEF DE PAPERCLIP
Juni 2021

Beste reader,

Vanaf a.s. maandag 7 juni mogen we (eindelijk) weer geopend zijn met inachtneming van de huidige corona maatregelen. We verheugen ons er op dat we elkaar weer kunnen ontmoeten!

De corona maatregelen:
- Iedereen houdt binnen 1,5 meter afstand, tenzij men een gezamenlijke huishouding voert.
- Iedereen krijgt of heeft een zitplaats. Staan is niet toegestaan (behalve natuurlijk tijdens bijvoorbeeld het biljarten).
- De bar moet om 22.00 uur gesloten zijn.

Overige maatregelen
- Een mondkapje dragen is verplicht.
- Gezondheidscheck en registratie zijn verplicht.
- De verkeersstromen van het publiek moeten goed gescheiden blijven. Ook in de sanitaire voorzieningen.
- Hygiënemaatregelen op locatie. Zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen.

Cursusaanbod najaar 2021.
Vanaf maandag 20 september starten we weer met onze cursussen. Ook dit najaar is er weer veel te kiezen. Naast het bekende aanbod, bieden we ook een aantal nieuwe cursussen aan.
Met ingang van 21 augustus is aanmelding mogelijk via onze website.
Raadpleeg paperclipvelp.nl voor de laatste informatie.

De boekenkast
Het is weer mogelijk boeken te halen en te brengen. Graag alleen literatuur brengen. Geen tijdschriften, specialistische boeken etc. Die moeten wij afvoeren omdat daar geen belangstelling voor is.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van De Paperclip
facebook website email 

Sponsoren van De Paperclip

Appeldoorn
Aris-Velperbroek
onsraadhuisvelp
Maassen
ictvisienieuw
polman