Betaald!

Dank voor je inschrijving en betaling voor de cursus.

Bij onvoldoende deelname gaat een cursus niet door.  Dit wordt besloten en voortijdig gecommuniceerd. Zonder tegenbericht gaan de cursussen door.

Bij wijziging van (email)adres of telefoonnummer dit gaarne doorgeven aan de cursusadministratie (email raadplegen@paperclipvelp.nl) opdat u tijdig kunt worden geïnformeerd.

Alleen bij duidelijke overmacht kan een inschrijving ingetrokken worden en wordt het cursusgeld terugbetaald.