Betaald!

Dank voor je inschrijving en betaling voor de cursus.

Bij onvoldoende deelname gaat een cursus niet door, bij over-intekening wordt er geloot op basis van de inschrijvingen per 15 september. Dit wordt besloten en gecommuniceerd in het weekend van 18 september. Zonder tegenbericht gaan de cursussen door.

Bij wijziging van (email)adres of telefoonnummer dit gaarne doorgeven aan de cursusadministratie (email [email protected]) opdat u tijdig kunt worden geïnformeerd.

Alleen bij duidelijke overmacht kan een inschrijving ingetrokken worden en wordt het cursusgeld terugbetaald.

Je ontvangt binnenkort een email met de bevestiging. Mocht je geen mail ontvangen, check dan even de spam en neem anders contact op met de cursusadministratie op het email-adres [email protected]