Hartelijk dank voor Uw inschrijving.

Wij hebben uw aanmelding ontvangen. Mocht de cursus onverhoopt niet doorgaan of het aantal inschrijvingen het maximum overschrijden dan wordt u daarover geïnformeerd. Uw inschrijving is volledig als u het verschuldigde lesgeld voor 1 januari 2020 heeft voldaan.

 

Het cursusgeld dient vóór 1 januari a.s. te zijn ontvangen op bankrekening: NL 80 INGB 0008 4061 52 t.n.v. penningmeester Paperclip.

Vriendelijke groet, De Paperclip Velp

Zaterdag 4 januari OPEN HUIS van 14.00 – 16.00 uur
Komt u ook ?
De koffie staat klaar !