Filosofie

Levenskunst

Aan levenskunst doen’ is erg hip heden ten dage. En dat kan nu op velerlei manieren. Toch is het fundament voor veel van die methoden gelegd door de zogenaamde Oude Grieken. Denk aan Socrates, Aristoteles en de Stoïcijnen. Met name die laatsten zijn weer sterk in beeld. Naast inleidingen door de docent over deze filosofen, filosofische begrippen en dergelijke, lezen we in deze cursus oorspronkelijke teksten (vaak fragmenten) van de oude meesters zelf. We bespreken in hoeverre die nog betekenis hebben voor ons nu. In deze gesprekken vormen onze eigen levensvragen het uitgangspunt. We zullen ontdekken dat de oude ‘tips & tricks’ nog steeds verrassend goed werken in onze hypersonische tijd!

Voor deze cursus is geen filosofische (voor-) kennis nodig!

Er moet een reader worden aangeschaft bij de docent.

INSCHRIJVEN OF RESERVEREN NOG NIET MOGELIJK