Koersbal

Koersbal wordt binnen gespeeld op een of twee matten, waarbij de spelers afgeplatte ballen zo dicht mogelijk naar een kleinere doelbal laten rollen. Het spel wordt in groepsverband gespeeld. We zijn enthousiaste leden en nog steeds een gezellige club. Wilt u meedoen? Wij hebben graag nieuwe leden erbij.

Contributie:    € 22,50 per halfjaar
Tijd:                 woensdag van 13.30 – 15.30 uur
Leiding:           Mw. Th. Veltsema
Start:               woensdag 8 januari
Info:                 Mw. Th. Veltsema, tel. 026 3640855

Koersbal KBO Millingen 007