Paperclip cursussen voor jong en oud

Voorjaar cursussen 2021

Dit voorjaar worden iets minder Paperclip cursussen gepland dan gebruikelijk. Hiermee creëren we ruimte om eventueel door Corona uit te vallen lessen in de maand april in te halen.

Bij onvoldoende deelname gaat een cursus niet door, Bij overintekening wordt er geloot.
Alleen bij duidelijke overmacht kan de inschrijving ingetrokken worden en het cursusgeld terugbetaald.
Zonder tegenbericht gaan de cursussen door.
Bij wijziging van (email)adres of telefoonnummer dit gaarne doorgeven opdat u tijdig kunt worden geïnformeerd.

Velpologie
NIEUW - VELPOLOGIE
Aplomb Yoga
APLOMB YOGA
Autobiografie
NIEUW - AUTOBIOGRAFIE SCHRIJVEN
Ontwerp je tuin
ONTWERP JE EIGEN TUIN
Delpher
NIEUW - DELPHER
Kleding maken
KLEDING MAKEN
Filosofie
LEVENSKUNST VOLGENS DE OUDE GRIEKEN
Keramiek
KERAMIEK
Cursus spaans
SPAANS
Tekenen en schilderen
TEKENEN EN SCHILDEREN
Bloemschikken
BLOEMSCHIKKEN
Opruimen kun je leren
OPRUIMEN KUN JE LEREN
Meditatie
MEDITATIE