Paperclip cursussen voor jong en oud

Voorjaar cursussen 2022

Bij onvoldoende deelname gaat een cursus niet door.  Dit wordt besloten en voortijdig gecommuniceerd. Zonder tegenbericht gaan de cursussen door.

Bij wijziging van (email)adres of telefoonnummer dit gaarne doorgeven aan de cursusadministratie (email raadplegen@paperclipvelp.nl) opdat u tijdig kunt worden geïnformeerd.

Alleen bij duidelijke overmacht kan een inschrijving ingetrokken worden en wordt het cursusgeld terugbetaald.

Artificiële Intelligentie
Kunnen computers leren denken?
Aplomb Yoga
APLOMB YOGA
Autobiografisch schrijven
CURSUS AUTOBIOGRAFISCH SCHRIJVEN
Cursus spaans
CURSUS SPAANS
Delpher
CURSUS DELPHER
Kleding maken
CURSUS KLEDING MAKEN
Levenskunst
LEVENSKUNST VOLGENS DE OUDE GRIEKEN
Duurzaamheid en Energie
DUURZAAMHEID, HOE GAAN WE DAT DOEN?
Velpologie
VELPOLOGIE
Keramiek
CURSUS KERAMIEK
Cursus Opruimen kun je leren
CURSUS OPRUIMEN KUN JE LEREN
Cursus Tekenen en schilderen
CURSUS TEKENEN EN SCHILDEREN
Meditatie
CURSUS MEDITATIE
Bloemschikken
CURSUS BLOEMSCHIKKEN
JS Bach
CURSUS Mattheus Passion J.S. Bach